marketing internetowy - co to jest? Definicji jest kilka, ale zawsze kładą nacisk na proces

Rola marketingu w dzisiejszym biznesie jest nie do przecenienia. Bez niego nie sposób sobie wyobrazić firmy odnoszącej sukcesy. W związku z rozwojem technologii i tym, że coraz chętniej z niej korzystamy – zwłaszcza do zakupów online – coraz większe znaczenie zyskuje marketing internetowy.

Czym on jednak właściwie jest? Podświadomie kojarzymy go z reklamami, które wyświetlają się w czasie przeglądania stron internetowych. To jednak coś więcej. By doprecyzować, czym dokładnie są działania marketingowe w internecie, sięgnęliśmy po poważne internetowe opracowania oraz książki o marketingu

Czym w ogóle jest marketing? Definicja

By zacząć dyskusję na temat marketingu internetowego, trzeba najpierw zdefiniować sam marketing. To, jak jest opisywany, zmieniało się na przestrzeni lat. Nic dziwnego – rynek potrafi dynamicznie zmienić się na przestrzeni kilku miesięcy, a co dopiero lat czy dekad.

Najchętniej dziś przytaczaną definicję marketingu sformułowali w swojej książce Philip Kotler i Kevin Lane Keller. W publikacji o prostym tytule “Marketing”, która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Rebis, piszą, że marketing to “proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość”.

Również Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu określa go jako proces. W tym przypadku jest to jednak proces planowania i realizacji pomysłów oraz koncepcji. Bezpośrednio wiąże się z polityką ustalania cen, a także promowania i dystrybucji towarów czy usług. Wszystko to dla realizacji “celów jednostki i przedsiębiorstw”.

Marketing internetowy – co to jest? Różne spojrzenia, wspólne wnioski

Trudno więc uciec od wniosków, że również marketing internetowy musi być traktowany jako proces. Najprościej rzecz ujmując, taki rodzaj marketingu będzie po prostu przenoszeniem procesów opisanych w powyższych definicjach do internetu. To działania marketingowe prowadzone z użyciem środków internetowych.

Precyzyjniej ten proces opisuje Wikipedia. Zgodnie z jej definicją, marketing internetowy działa z wykorzystaniem internetu i stron www. Wikipedia określa też jego cel: służy do przesyłania informacji marketingowej oraz pozyskiwania klientów. Przy czym warto zaznaczyć, że klientami wcale nie muszą być osoby indywidualne. Ważną częścią współczesnego marketingu są działania B2B, nastawione na pozyskiwanie klientów biznesowych. Więcej na ten temat można przeczytać na https://www.powerhost.pl/social-media-marketing-b2b-jak-docierac-do-firm-w-mediach-spolecznosciowych.

Z jakich narzędzi korzysta marketing internetowy?

Przy opisywaniu tego, czym jest marketing internetowy, literatura przedmiotu zwraca też uwagę na konkretne narzędzia, z których korzysta ta forma marketingu. Warto je więc w tym miejscu wymienić.

Wspominaliśmy już o reklamach internetowych. Faktycznie są one ważną częścią działań marketingowych. Najważniejsze są reklamy graficzne, które pojawiają się na stronach w formie banerów, billboardów, buttonów czy boxów śródtekstowych. Poszczególne rodzaje tych reklam różnią się wielkością i umiejscowieniem na stronie.

Marketing internetowy obficie korzysta również z możliwości, jakie daje poczta e-mail. Takie działania są zresztą jakby podkategorią głównych działań. Nazywa się je e-mail marketingiem.

Ważną częścią działań marketingowych, często bardzo wysoko ocenianą, jest tak zwana reklama semantyczna i kontekstowa. Na tej zasadzie działają na przykład reklamy w wyszukiwarce Google. Takie działania marketingowe mają łatwiej trafić do klienta, ponieważ treść reklamy odnosi się do wyszukiwanych przez niego informacji.

W siłę rośnie również video marketing. To wszelkie działania marketingowe – zarówno wyrażane wprost w treściach reklamowych, jak i będące dodatkiem do treści “neutralnych” – opierające się na filmach.

Za niezwykle ważne narzędzie, z których korzysta marketing internetowy, trzeba uznać także social media marketing. W mediach społecznościowych korzysta się z wielu wyżej wymienionych form marketingu. Najpopularniejsze z nich to oczywiście Facebook, Instagram oraz YouTube. O tych dwóch pierwszych można sporo dowiedzieć się na przykład w książce Artura Jabłońskiego „Skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie”.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *